Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Hỏi/Đáp
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán Đánh dấu đã đọc diễn đàn
Tìm trong Hỏi/Đáp Tìm trong Hỏi/Đáp
Từ khóa:
Tùy chọn:
Tìm trong:

Quyền lợi & tiêu chuẩn tăng chức vụ trong diễn đàn!
Chức vụ
Tiêu chuẩn
Quyền lợi / Quyền hạn
Lâu La 1 bài & 1 điểm 1. Tạo chủ đề mới, gửi bài trả lời.
2. Sử dụng hệ thống tin nhắn. Cho phép gửi tin cho 5 người cùng lúc và lưu giữ 100 tin trong thư mục tin.
3. Kích thước hình thế thân: 100 x 100px và 20KB
4. Kích thước File Gửi Kèm: 1MB
5. Có quyền dùng chữ ký.
6. Được phép vay Tiền Trang đến 500$.
7. Được phép gửi tiết kiệm 10.000$ vào Tiền Trang.
Lương Sơn Hảo Hán 50 bài & 25 điểm & 1 tháng 1. Tạo chủ đề mới, gửi bài trả lời, bầu chọn & tạo bảng bầu chọn.
2. Sử dụng hệ thống tin nhắn. Cho phép gửi tin cho 5 người cùng lúc và lưu giữ 200 tin trong thư mục tin.
3. Kích thước hình thế thân: 100 x 110px và 25KB
4. Kích thước File Gửi Kèm: 15MB
5. Có quyền dùng chữ ký.
6. Đánh giá bài viết của thành viên khác
7. Được phép vay Tiền Trang đến 5000$
8. Được phép gửi tiết kiệm 25.000$ vào Tiền Trang.
Lương Sơn Anh Hùng 250 bài & 100 điểm & 2 tháng 1. Tạo chủ đề mới, gửi bài trả lời, bầu chọn & tạo bảng bầu chọn.
2. Sử dụng hệ thống tin nhắn. Cho phép gửi tin cho 5 người cùng lúc và lưu giữ 300 tin trong thư mục tin.
3. Kích thước hình thế thân: 100 x 115px và 30KB
4. Kích thước File Gửi Kèm: 20MB
5. Có quyền dùng chữ ký.
6. Ẩn nick khi truy cập diễn đàn.
7. Đánh giá bài viết của thành viên khác.
8. Được phép vay Tiền Trang đến 10.000$
9. Được phép gửi tiết kiệm 50.000$ vào Tiền Trang.
Huyền Vũ Bộ Binh 500 bài & 250 điểm & 3 tháng 1. Tạo chủ đề mới, gửi bài trả lời, bầu chọn & tạo bảng bầu chọn.
2. Sử dụng hệ thống tin nhắn. Cho phép gửi tin cho 5 người cùng lúc và lưu giữ 400 tin trong thư mục tin.
3. Kích thước hình thế thân: 100 x 120px và 35KB
4. Kích thước File Gửi Kèm: 30MB
5. Có quyền dùng chữ ký.
6. Ẩn nick khi truy cập diễn đàn.
7. Đánh giá bài viết của thành viên khác.
8. Giảm 1% khi mua đồ trong Thương Quán
9. Được phép vay Tiền Trang đến 15.000$
10. Được phép gửi tiết kiệm 75.000$ vào Tiền Trang.
Chu Tước Kỵ Binh 750 bài & 500 điểm & 4 tháng 1. Tạo chủ đề mới, gửi bài trả lời, bầu chọn & tạo bảng bầu chọn.
2. Sử dụng hệ thống tin nhắn. Cho phép gửi tin cho 5 người cùng lúc và lưu giữ 500 tin trong thư mục tin.
3. Kích thước hình thế thân: 100 x 125px và 40KB
4. Kích thước File Gửi Kèm: 50MB
5. Có quyền dùng chữ ký.
6. Ẩn nick khi truy cập diễn đàn.
7. Đánh giá bài viết của thành viên khác.
8. Giảm 2% khi mua đồ trong Thương Quán
9. Xem địa chỉ IP thành viên.
10. Được phép vay Tiền Trang đến 30.000$.
11. Được phép gửi tiết kiệm 100.000$ vào Tiền Trang.
Kim Ngư Thủy Binh 1000 bài & 1000 điểm & 5 tháng 1. Tạo chủ đề mới, gửi bài trả lời, bầu chọn & tạo bảng bầu chọn.
2. Sử dụng hệ thống tin nhắn. Cho phép gửi tin cho 10 người cùng lúc và lưu giữ 600 tin trong thư mục tin.
3. Kích thước hình thế thân: 100 x 150px và 50KB
4. Kích thước File Gửi Kèm: 100MB
5. Có quyền dùng chữ ký.
6. Ẩn nick khi truy cập diễn đàn.
7. Đánh giá bài viết của thành viên khác.
8. Xem địa chỉ IP thành viên.
9. Đánh giá bài viết bằng điểm âm (trừ điểm).
10. Dùng ảnh lý lịch.
11. Được phép vay Tiền Trang đến 50.000$.
11. Được phép gửi tiết kiệm 150.000$ vào Tiền Trang.
Bạch Hổ Hùng Binh 2000 bài & 2500 điểm 1. Tạo chủ đề mới, gửi bài trả lời, bầu chọn & tạo bảng bầu chọn.
2. Sử dụng hệ thống tin nhắn. Cho phép gửi tin cho 10 người cùng lúc và lưu giữ 800 tin trong thư mục tin.
3. Kích thước hình thế thân: 100 x 150px và 50KB
4. Kích thước File Gửi Kèm: 100MB
5. Có quyền dùng chữ ký.
6. Ẩn nick khi truy cập diễn đàn.
7. Đánh giá bài viết của thành viên khác.
8. Xem địa chỉ IP thành viên.
9. Dùng ảnh lý lịch.
10. Có quyền dùng chức năng xác nhận cho tin nhắn.
11. Được phép vay Tiền Trang đến 50.000$.
12. Được phép gửi tiết kiệm 200.000$ vào Tiền Trang.
Thanh Long Thần Binh 5000 bài & 5000 điểm 1. Tạo chủ đề mới, gửi bài trả lời, bầu chọn & tạo bảng bầu chọn.
2. Sử dụng hệ thống tin nhắn. Cho phép gửi tin cho 10 người cùng lúc và lưu giữ 1000 tin trong thư mục tin.
3. Kích thước hình thế thân: 100 x 150px và 50KB
4. Kích thước File Gửi Kèm: 100MB
5. Có quyền dùng chữ ký.
6. Ẩn nick khi truy cập diễn đàn.
7. Đánh giá bài viết của thành viên khác.
8. Xem địa chỉ IP thành viên.
9. Dùng ảnh lý lịch.
10. Có quyền dùng chức năng xác nhận cho tin nhắn.
11. Đọc lý do xóa bài.
12. Được phép vay Tiền Trang đến 100.000$.
11. Được phép gửi tiết kiệm 250.000$ vào Tiền Trang.
Đối với những thành viên tích cực và có khả năng có thể sẽ được Ban Quản Trị bổ nhiệm làm Đầu Lĩnh. Tuỳ theo mảng phụ trách, Đầu Lĩnh có thể mang danh hiệu khác nhau:
  • Thanh Long Phủ: Các QL ở đây sẽ được phong chức Tả Dực Đầu Lĩnh
  • Bạch Hổ Doanh: Các QL ở đây sẽ được phong chức Hữu Quân Đầu Lĩnh
  • Kim Ngư Thành: Các QL ở đây sẽ được phong chức Ngự Thủy Đầu Lĩnh
  • Chu Tước Đài: Các QL ở đây sẽ được phong chức Tiên Phong Đầu Lĩnh
  • Huyền Vũ Môn: Các QL ở đây sẽ được phong chức Hộ Quân Đầu Lĩnh
Đối với những Đầu Lĩnh có nhiều công lao và gắn bó cùng Sơn Trại có thể được bầu cử trở thành Tổng Binh Đầu Lĩnh. Ngoài ra, Ban Quản Trị của Sơn Trại gồm có Trại Chủ, Quân Sư và Chưởng Quản.

Đầu Lĩnh được phép vay nợ Tiền Trang đến 150.000$ và gửi tiết kiệm 250.000$ vào Tiền Trang.

Cách kiếm tiền trong diễn đàn
Hầu bao của huynh đệ trong diễn đàn sẽ tăng nếu:
- Gửi chủ đề mới được 10$
- Gửi bài trả lời được 5$
- Tạo bảng-bình-chọn được 5$
- Gửi phiếu bình chọn được 1$
- Đánh giá chủ đề được 1$
- Mỗi ký tự bài viết huynh đệ gửi tương đương 0,05$. Huynh đệ viết bài càng dài càng nhận được nhiều tiền.
- Chủ đề của huynh đệ tạo ra khi trả lời huynh đệ sẽ nhận được 3$.
- Chủ đề của huynh đệ tạo ra mỗi lần có người đọc sẽ nhận được 0,05$.
- Gửi file-đính-kèm được 3$.
- Mỗi lần có người xem lý lịch của huynh đệ thì huynh đệ sẽ nhận được 0,05$.

Hệ thống phạt thẻ trong diễn đàn
1. Giới thiệu
Hệ thống thẻ phạt chia ra làm hai loại. Một loại là thẻ cảnh cáo nhằm nhắc nhở các vi phạm của thành viên và loại thứ hai là thẻ phạt nhằm xử phạt các vi phạm của thành viên. Đa số các thẻ phạt có hiệu lực 10 ngày, nghĩa là sau 10 ngày thẻ phạt sẽ tự động hết hiệu lực. Khi đã bị phạt 10 thẻ phạt thì sẽ bị treo nick trong khoảng thời gian 10 thẻ đang hiệu lực. Đối với thẻ cảnh cáo chỉ có tính chất nhắc nhở nên sẽ không bị treo nick.

2. Thời gian treo nick
Huynh đệ chỉ bị treo nick trong khoảng thời gian huynh đệ có 10 thẻ phạt đang hiệu lực. Cần lưu ý thời gian treo nick bằng thời gian hiệu lực của thẻ. Để dễ hiểu hơn, xin được đưa ra một ví dụ nhỏ.
Ví dụ:
- Ngày 15.10.2000 huynh đệ bị phạt 4 thẻ và những thẻ này có hiệu lực 10 ngày.
- Ngày 20.10.2000 huynh đệ bị phạt thêm 6 thẻ và các thẻ này cũng có hiệu lực 10 ngày.
- Cộng thêm 4 thẻ đã bị phạt trước đó, ngày 20.10.2000 huynh đệ có tổng cộng là 10 thẻ đang có hiệu lực, trong đó 4 thẻ còn hiệu lực 5 ngày và 6 thẻ còn hiệu lực 10 ngày.
- Như vậy thời gian treo nick của huynh đệ sẽ là 5 ngày, từ 20.10.2000 đến ngày 25.10.2000. Bởi vì vào ngày 25.10.2000 thì 4 thẻ huynh đệ bị phạt ngày 15.10.2000 sẽ hết hiệu lực, qua đó huynh đệ chỉ còn lại 6 thẻ đang hiệu lực trong khi điều kiện treo nick là cần 10 thẻ đang hiệu lực.

Yêu cầu đối với việc muốn thành lập Bang Hội

Để thành lập bang hội, yêu cầu bức thiết đầu tiên là cần một tiêu chí hoạt động cụ thể. Đề nghị và khuyến khích những tiêu chí hoạt động liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Sơn trại hầu đẩy mạnh sự phát triển của Sơn trại.

Khi đã có tiêu chí hoạt động cụ thể và có trên 10 thành viên cùng chí hướng, huynh đệ hãy vào mục Góp Ý gửi bài đề nghị xin thành lập Bang Hội (Ghi rõ tiêu chí hoạt động và tối thiểu 10 thành viên vào xác nhận đồng ý gia nhập). Ban Quản Trị sẽ xem xét và hồi âm cho tác giả chủ đề.

Những yêu cầu trên là cần thiết, bởi chỉ có vậy mới tránh được tình trạng trên Sơn trại có hàng trăm Bang Hội nhưng đa số không hoạt động.
Ngoài ra, đối với những Bang Hội được BQT chấp thuận, sẽ được phép tạo một mục riêng cho Bang Hội. Thông thường thành viên diễn đàn có thể đọc bài, tuy nhiên khi Bang Hội đặt chế độ "Cần thư mời để gia nhập" thì chỉ có thành viên Bang Hội mới có quyền đọc và gửi bài vào mục riêng của Bang Hội.


Cách gõ tiếng Việt
Kiểu gõ Telex


- f = huyền
- s = sắc
- r = hỏi
- x = ngã
- j = nặng
- aa = â
- ee = ê
- oo = ô
- w, uw, [ = ư
- ow,] = ơ
- dd = đ
- z = khử dấu (xoá dấu)Kiểu gõ VNI


- Phím số số 1 = Dấu sắc
- Phím số số 2 = Dấu huyền
- Phím số số 3 = Dấu hỏi
- Phím số số 4 = Dấu ngã
- Phím số số 5 = Dấu nặng
- Phím số số 6 = Dấu mũ của chữ â, ê và ô
- Phím số số 7 = Dấu râu của chữ ơ và ư
- Phím số số 8 = Dấu trăng của chữ ă
- Phím số số 9 = Dấu gạch ngang của chữ đ
- Phím số số 0 = Khử dấu (xoá dấu)

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 16:37
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,02145 seconds with 12 queries