Trang Chủ   |  Diễn Đàn   |  Thư Quán

Tìm kiếm: theoLương Sơn Thi Đàn là nơi lưu trữ các thi phẩm Việt Nam & Trung Hoa.

đang lưu trữ :
  • 421 thi sĩ,


  • 11095 bài thơ,


  • 59 Tuyển Tập Thơ.
Thực hiện bởi: LSB-NgoDung, LSB-QuocHoc, Tây Sơn Nguyễn Nhạc, Hào Kiệt Lương Sơn, LSB-TienPhongTuong, Tiểu Siêu.
  Mặc Giang không bán thơ đâu - Thế Huyền
  Mặc Giang, Một nguồn thơ bất tuyệt - Gs Bửu Ý
  Cá nước mặn - nước ngọt
  Gia cầm và dã thú
  Muôn Chim ca hát
  Trái Cây bốn mùa
  Sông nhỏ bên làng
  Một mái tình quê
  Núi Rừng kỳ vĩ của Ta ơi!
  Sông bến cũ, mái nhà xưa ấm - lạnh!
  Một bến Sông Trăng
  Trăng với Ta
  Đợi Trăng về
  Cho trọn tình quê
  Nhớ mãi tình quê
  Một mái chùa quê
  Xóm nhỏ quê nghèo
  Sông trăng bến cũ
  Vành Trăng treo dốc đá
  Mảnh Trăng Treo
Page generated in 0,01869 seconds with 15 queries